lemiamas poveikis įmonei

lemiamas poveikis įmonei
lemiamas poveikis įmonei statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Teisė valdyti įmonės finansinę ir ūkinę veiklą siekiant gauti naudos. atitikmenys: angl. control šaltinis Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2013 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. VAS-3 „Dėl 14-ojo verslo apskaitos standarto „Verslo jungimai“ tvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 28-1375)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • tiesioginis lemiamas poveikis įmonei — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Lemiamas poveikis kitai įmonei, atsirandantis dėl bent vienos iš šių sąlygų: 1) įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę dalyvių balsavimo teisių; 2) įmonė,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • netiesioginis lemiamas poveikis įmonei — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Lemiamas poveikis įmonei, daromas kitos įmonės per savo patronuojamąsias įmones arba patronuojamųjų įmonių patronuojamąsias įmones. ryšiai: susijęs terminas –… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • control — lemiamas poveikis įmonei statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Teisė valdyti įmonės finansinę ir ūkinę veiklą siekiant gauti naudos. atitikmenys: angl. control šaltinis Audito ir apskaitos tarnybos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • dominant influence — tiesioginis lemiamas poveikis įmonei statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Lemiamas poveikis kitai įmonei, atsirandantis dėl bent vienos iš šių sąlygų: 1) įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • acquirer — įsigijusioji įmonė statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Įmonė, kuri įsigijo verslą, prisijungė įsigytąją įmonę, susijungė su ja ar įgijo teisę daryti lemiamą poveikį įsigytajai įmonei. atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • įsigijusioji įmonė — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Įmonė, kuri įsigijo verslą, prisijungė įsigytąją įmonę, susijungė su ja ar įgijo teisę daryti lemiamą poveikį įsigytajai įmonei. atitikmenys: angl. acquirer… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • business combination — verslo jungimas statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Teisės daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį kitai įmonei įgijimas, verslo įsigijimas, įmonių reorganizavimas prijungimo ar sujungimo …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • verslo jungimas — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Teisės daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį kitai įmonei įgijimas, verslo įsigijimas, įmonių reorganizavimas prijungimo ar sujungimo būdu.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • acquiree — įsigytoji įmonė statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Įmonė, prijungta prie įsigijusiosios įmonės ar sujungta su ja ir dėl to nustojusi veikti, arba įmonė, kuriai lemiamą poveikį daro įsigijusioji… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • įsigytoji įmonė — statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Įmonė, prijungta prie įsigijusiosios įmonės ar sujungta su ja ir dėl to nustojusi veikti, arba įmonė, kuriai lemiamą poveikį daro įsigijusioji įmonė. atitikmenys …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”